Fikih Mawaris (02) Asas Kewarisan Islam

Sesi 02 Hukum Kewarisan Islam

Menjelaskan lima asas dalam kewarisan Islam:
1. Asas Ijbari
2. Asas Bilateral
3. Asas Individual
4. Asas Keadilan Berimbang
5. Asas Semata karena Kematian

Bersama Muhamad Nasrudin, MH.

Baca Juga

Komentar