Postingan

KAWINI PEREMPUAN YANG RELA HATI KEPADAMU, BUKAN PEREMPUAN YANG KAMU SENANGI.